Drukātās kartes digitalizācija

*Dokumenta numurs gadījumos, kad personai nav personas koda vai tā formāts ir neatbilstošs definētajam.

*Formāta paraugs: 31.12.2020.

*Atļautie paplašinājumi: png,jpg,jpegs Maksimālais faila izmērs: 8 MB
*Lūdzu pievienojiet drukātās kartes foto, kur redzami kartes īpašnieka dati.