Makšķerēšanas vēžošanas un zemūdens medību karte

Īstermiņa karte 2020

EUR 7.11

Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību karte trīs mēnešiem kalendārā gada ietvaros.

Ja Makšķerēšanas karte iegādāta laikā pēc kalendārā gada 1. oktobra, tad tā derīga līdz attiecīgā gada 31. decembrim.

Karte vienam mēnesim

EUR 5.00

Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību karte vienam mēnesim. Karte vienu mēnesi Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kartē norādītajā laika periodā.

Ja Makšķerēšanas karte iegādāta laikā pēc kalendārā gada 1. decembra, tad tā derīga līdz attiecīgā gada 31. decembrim.

Karte vienai dienai

EUR 1.50

Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību karte vienai dienai. Karte derīga vienu dienu Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kartē norādītajā datumā.