Makšķerēšanas vēžošanas un zemūdens medību karte

Karte vienai dienai 2024

EUR 1.50

Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību karte vienai dienai. Karte derīga vienu dienu Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kartē norādītajā datumā.

Karte vienam mēnesim 2024

EUR 5.00

Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību karte vienam mēnesim. Karte vienu mēnesi Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kartē norādītajā laika periodā.

Ja Makšķerēšanas karte iegādāta laikā pēc kalendārā gada 1. decembra, tad tā derīga līdz attiecīgā gada 31. decembrim

Karte trim mēnešiem 2024

EUR 7.50

Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību karte trīs mēnešiem kalendārā gada ietvaros.

Ja Makšķerēšanas karte iegādāta laikā pēc kalendārā gada 1. oktobra, tad tā derīga līdz attiecīgā gada 31. decembrim.

Gada karte 2024

EUR 15.00

Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību karte 2024.gadam. Derīga līdz 31.12.2024.