Makšķerēšanas vēžošanas un zemūdens medību karte

Makšķerēšanas gada karte 2020

EUR 14.23

Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību karte 2020.gadam. Derīga līdz 31.12.2020.

Īstermiņa karte 2020

EUR 7.11

Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību karte trīs mēnešiem kalendārā gada ietvaros.

Ja Makšķerēšanas karte iegādāta laikā pēc kalendārā gada 1. oktobra, tad tā derīga līdz attiecīgā gada 31. decembrim.