Makšķerēšanas vēžošanas un zemūdens medību karte

Makšķerēšanas gada karte 2019

EUR 14.23

Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību karte 2019.gadam. Derīga līdz 31.12.2019.

Īstermiņa karte 2019

EUR 7.11

Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību karte trīs mēnešiem kalendārā gada ietvaros.

Ja Makšķerēšanas karte iegādāta laikā pēc kalendārā gada 1. oktobra, tad tā derīga līdz attiecīgā gada 31. decembrim.