Jaunumi / ziņas

Sākums

Piedalies loterijā un laimē BUSH laivu vai kādu citu vērtīgu balvu!


 Loterijas atļaujas numurs: 5390                         

                               Preču loterijas „Makšķerēšanas karšu loterija!” noteikumi.

1. “Makšķerēšanas karšu loterija!” preču loterija ir patērētāju spēle, turpmāk - Loterija, kas notiek no 2018. gada 4. decembra līdz 2019. gada 12. februārim un kuru organizē preču pārdevējs SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs”, reģistrācijas nr. 40003347699, juridiskā adrese: Rīgas iela 34, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV 3018, Latvija, turpmāk - Loterijas rīkotāji.
2. Loterijas norises kārtību saskaņā ar šiem noteikumiem nosaka Loterijas rīkotāji, saskaņojot tos ar Latvijas Republikas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekciju, un to izpilde un ievērošana ir obligāta visiem Loterijas dalībniekiem.
3. Loterijas norises sākuma datums ir 2018. gada 4. decembris. Loterijas norises beigu datums ir 2019. gada 12. februāris.
3.1.Periods, kurā iespējams nopirkt Loterijas preces un pieteikt savu dalību Loterijā ir no 2018. gada 4. decembra plkst. 00.00 līdz 2019. gada 10. februāra plkst. 23.59. Reģistrācija, kura veikta saskaņā ar šo noteikumu 10. punktu pirms vai pēc šī laika, tiek uzskatīta par nederīgu un nepiedalās balvu izlozēs.
4. Loterijas norises teritorija – interneta vietne www.makskeresanaskarte.lv.
5. Loterijas prece:
• MAKŠĶERĒŠANAS, VĒŽOŠANAS UN ZEMŪDENS MEDĪBU KARTE 3 mēnešiem 2019. gadam
• MAKŠĶERĒŠANAS, VĒŽOŠANAS UN ZEMŪDENS MEDĪBU KARTE 12 mēnešiem 2019. gadam
6. Loterijas preču skaits, kuras iegādājoties varēs piedalīties Loterijā, ievērojot saprātīgu pieprasījumu, netiks ierobežots.
7. Loterijas preces var būt pieejamas pārdošanā arī pirms vai pēc šo noteikumu 3.1. punktā norādītā perioda, taču to iegāde nedod tiesības piedalīties Loterijā.
8. Loterijā var piedalīties ikviens Latvijas Republikas iedzīvotājs jebkurā vecumā, kas iegādājas Loterijas preci.
9. Loterijā nevar piedalīties SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” un SIA „Visas Loterijas” darbinieki un viņu ģimenes locekļi (laulātais, bērns, mazbērns, brālis, māsa, kāds no vecākiem vai vecvecākiem), ko Loterijas laimētāji, turpmāk - balvu ieguvēji, apstiprina parakstot pieņemšanas - nodošanas aktu par balvas saņemšanu. Gadījumā, ja tiek konstatēts, ka norādīto uzņēmumu darbinieks vai viņa ģimenes loceklis ir piedalījies Loterijā un ir noteikts kā balvas ieguvējs, viņam balva netiek izsniegta.
10.Lai piedalītos Loterijā, no 2018. gada 4. decembra līdz 2019. gada 10. februārim vienā pirkuma reizē jāiegādājas jebkura 1 (viena) Loterijas prece saskaņā ar šo noteikumu 5. punktu interneta vietnē www.makskeresanaskarte.lv. Veicot veiksmīgi pirkuma apmaksu, dalībnieks automātiski tiek reģistrēts loterijai. Loterijā piedalās dalībnieks uz kura vārda tiek reģistrēta makšķerēšanas karte.
10.1.Reģistrējoties šo noteikumu 10. punktā norādītajā veidā Loterijas dalībnieks uzņemas pilnu atbildību par patiesas informācijas norādīšanu, par tās sastādīšanas precizitāti un kļūdām, ievadot informāciju.
11. Izpildot loterijas nosacījumus, dalībnieks automātiski tiks reģistrēts loterijai. Pircējam, piedaloties loterijā, NAV obligāti nepieciešams krāt maksājumu apliecinošus dokumentus.
12.Viens Loterijas dalībnieks var reģistrēties vairākkārt tikai izdarot atkārtotu Loterijas preču pirkumu.
13.Viens Loterijas dalībnieks var laimēt tikai vienu balvu.
14.Balvu fonds, turpmāk - balvas:
Laiva Bush CRAB K-330 1 gab.
Favorit IMPULSE SPININGS 3 gab.
RAPALA Soma Tackle Bag 3 gab.
RAPALA vobleris 20 gab.

15.Tiek noteikta 1 (viena) izloze, kurā piedalās saņemtās reģistrācijas saskaņā ar šo noteikumu 10. punktu: Izloze notiek 2019. gada 12. februārī, plkst. 11.00, kurā piedalās reģistrācijas, kas saņemtas saskaņā ar šo noteikumu 10. punktu no 2018. gada 4. decembra plkst. 00:00 līdz 2019. gada 10. februārim plkst. 23:59, izlozējot 1 (vienu) piepūšamo laivu, 3 (trīs) spiningus, 3 (trīs) somas un 20 (divdesmit) voblerus. Izloze notiek Loterijas rīkotāju pilnvarotās puses SIA “Visas Loterijas” telpās – Dzirnavu ielā 37-63, Rīga.
...........

Pilni loterijas noteikumi apskatāmi un saglabājami šeit:
https://drive.google.com/open?id=1luxd3fe5SJag_d44TmmnaDqaAZm9XGR4

P O T C P S S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Jaunākie notikumi

Liegumi: 01.09.2019 - 30.11.2019 Aizliegts lomā paturēt strauta foreles