Kas jāzina makšķerniekam

Mainās licencētas makšķerēšanas noteikumi

2021.gada 22.oktobrī stājas spēkā grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumos Nr. 799 "Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kārtība". Pastāstīšu par būtiskākām izmaiņām, kas mūs sagaida.

Vairāk nepārprotamas informācijas par licencētiem ūdeņiem

Nolikumā turpmāk ietverama informācija par to, kur makšķernieks regulāri var iegūt informāciju par licenču tirdzniecības vietām. Nolikumā nav obligāti nav jānorāda visas licenču tirdzniecības vietas, jo tām bieži mainās darbalaiks, tālruņa numurs u.c. informācija, bet noteikti ir jānorāda informācijas avots, kur regulāri pieejama aktuālā informācija par makšķerēšanas licenču tirdzniecības vietām;

Turpmāk licencētās makšķerēšnas, vēžošanas un zemūdens medību organizētājiem (turpmāk - organizētāji) būs pienākums nodrošināt sabiedrību ar informāciju par publisku piekļuvi ūdeņiem, kuros ir ieviesta licencētā makšķerēšana. Tas nozīmē, ka attiecīgās licencētās makšķerēšanas vietas nolikumā būs informācija par laivu nogādāšanas iespējām līdz ūdenstilpei, automašīnas novietošanas iespējām u.tml., lai mazinātu iespējamās konfliktsituācijas ar piekrastes zemes īpašniekiem. 

Tāpat organizētājiem ir noteikts pienākums nodrošināt starptautisko tūristu informēšanu par organizētāju, norādot tā kontaktinformāciju, par licencētās makšķerēšanas noteikumiem, licenču veidiem, skaitu, to maksu, kā arī lomu uzskaiti angļu un krievu, un, ja nepieciešams, arī citu Latvijas kaimiņvalstu valodās attiecīgajās vietās, kuras mēdz apmeklēt daudz citu valstu makšķernieku vai atpūtnieku. Organizētājs pats izvērtē, vai starptautiskajiem tūristiem licencētās makšķerēšanas vietā papildus informācijai angļu un krievu valodā ir nepieciešams nodrošināt informāciju vēl kādā Latvijas kaimiņvalsts valodā;

Kādreiz licencēto makšķerēšnas vietu nolikumos bija noteikti ierobežojumu, atsaucoties uz novada robežu vai tuvumā esošo māju vai ceļu nosaukumiem, kas ar laiku radīja nolikuma interpretācijas iespējas un neskaidrības par ierobežojumu darbības zonu. Lai to novērstu, papildus prasībai norādīt licencētās makšķerēšanas vietu robežas, ja licencētā makšķerēšana netiek organizēta visā ūdenstilpē, paredzēts, ka nolikumā papildus jānorāda arī robežu koordinātas, lai nebūtu pārpratumu par attiecīgas licencētās makšķerēšanas vietas robežu interpretāciju dabā;

Licencē norādāmie rekvizīti

Likumdošanā noteiktais makšķerēšanas licences saturs un rekvizīti tiek papildināti ar licences saņēmēja datiem, tālruni un e-pasta adresi saziņai. Tādējādi būs iespējams identificēt licences īpašnieku un pārkāpuma gadījumā viņam piemērot soda sankcijas, ko paredz normatīvais regulējums, kā arī nodrošināt saziņu ar makšķernieku, lai informētu par lomu pārskata neiesniegšanu.

Izmaiņas lomu uzskaites kārtībā

Iepriekš katrā vietā organizētāji varēja noteikt lomu pārskatu jeb lomu atskaišu iesniegšanas termiņu. Dažviet šī informācija bija jānodod 24 stundu laikā, bet citviet šai pienākuma izpildei tika doti pat vairāki mēneši. Tādējādi makšķerniekiem bieži bija apjukums par to, kādos gadījumos un cik ilgā laikā par lomu ir jāatskaitās. Grozījumi ministru kabineta noteikumos nosaka vienotus lomu pārskata iesniegšanas termiņus, lai mazinātu risku, ka makšķernieki sajauc pārskatu iesniegšanas termiņus, tā pārkāpjot nolikumu prasības. Pašreizējā pieredze rāda, ka visbiežāk organizētāji lomu pārskata iesniegšanai nosaka piecu dienu termiņu, kāds ietverts arī noteikumu grozījumos.

Atgādinām, ka visiem licenču īpašniekiem, neatkarīgi no tās veida, obligāti jāreģistrē savus lomus, norādot datumu, zivju sugu, loma lielumu (zivju skaitu) un svaru. Lomu pārskats/atskaite iesniedzama arī gadījumos, ja loms nav gūts/nav paturēts vai licence nav izmantota.

Ja makšķernieks nav nodevis licences lomu atskaiti, turpmāk licencētās makšķerēšanas organizētāja pienākums ir paziņot par nepieciešamību 14 dienu laikā iesniegt loma pārskatu. Informāciju nosūta uz licencē norādīto tālruņa numuru vai elektroniskā pasta adresi. Ja makšķernieks pēc šī termiņa nav iesniedzis nepieciešamo informāciju, organizētājs par konstatēto pārkāpumu ziņo attiecīgās pašvaldības policijai vai Valsts vides dienestam, iesniedzot attiecīgu iesniegumu.

Valsts vides dienests saskaņā ar Zvejniecības likuma 30.panta (1) daļu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu no trim līdz septiņdesmit naudas soda vienībām, aizliedzot izmantot makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību tiesības uz laiku līdz vienam gadam vai bez tā.

Bezmaksas licences turpmāk būs pieejamas arī elektroniski

Līdz šim Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumi Nr. 799 "Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kārtība" liedza elektroniski izsniegt bezmakas licences. Tomēr līdz ar pandēmijas iestāšanos un tehnisko iespēju pilnveidošanu tiek likvidēti licenču elektroniskās iegādes ierobežojumi. Tagad gandrīz visas iedzīvotāju grupas, kam pienākas atlaides vai atvieglojumi makšķerēšanas jomā, varēs noformēt elektroniski bezmaksas licenci, ja šādu iespēju paredz organizētājs. Elektroniski varēs noformēt bezmaksas licences bērniem līdz 16 gadiem, personām, kas vecākas par 65 gadiem, un personām ar invaliditāti. Tomēr elektroniski nav iespējams izsniegt tādas bezmaksas licences vai licences ar atlaidēm, kas paredzētas, piemēram, pie ūdenstilpes piegulošo zemju īpašniekiem, maznodrošinātajiem u.c. gadījumos, kad nepieciešama attiecīgo dokumentu vai statusa pārbaude un attiecīgajai personai ir jāapliecina atbilstība nolikumā noteiktajai prasībai. Šādu personu atbilstību var pārbaudīt tikai pašvaldība vai organizētājs, tāpēc ir saglabāta esošā šādu licenču izsniegšanas kārtība;

Aktuālā Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumos Nr. 799 "Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kārtība" redakcija pieejama tiešsaistē: https://ieej.lv/zpvjn 

P O T C P S S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Jaunākie notikumi

Makšķerēšanas notikumi: 01.06.2024 - 01.06.2024 Makšķerēšanas meistarklases

Citi notikumi: 03.06.2024 - 07.06.2024 Usmas makšķerēšanas piedzīvojums I

Liegumi: 01.01.2024 - 31.12.2024 Lašu un taimiņu ieguves liegums iekšējos ūdeņos