Kas jāzina makšķerniekam

Licencētā makšķerēšana Lielā Stropu ezerā

Lielais Stropu ezers atrodas Daugavpils valstspilsētas administratīvajā teritorijā un ir publiska ūdenstilpe, kurā zvejas tiesības pieder valstij. Ezerā tiek īstenota licencētā makšķerēšana. Tas nozīmē, ka papildus makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kartei Tev nepieciešama licence

Licencētā makšķerēšana Lādes ezerā

Lādes ezers ir publiska ūdenstilpe. Ezerā tiek īstenota licencētā makšķerēšana. Tas nozīmē, ka papildus makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kartei Tev nepieciešama licence.

Licencētā makšķerēšana Kliģu ezerā

Kliģu ezers ir privāts ezers, un tā tiesiskais valdītājs ir Tukuma novada pašvaldība, zvejas tiesības Kliģu ezerā pieder valstij. Ezerā tiek īstenota licencētā makšķerēšana. Tas nozīmē, ka papildus makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kartei Tev nepieciešama licence

Licencētā makšķerēšana Kālezerā

Kālezers ir publiskais ezers, kur zvejas tiesības pieder valstij.

Licencētā makšķerēšana Katvarezerā

Katvarezers pieder pie publiskajiem ūdeņiem, kurā zvejas tiesības pieder valstij.

Licencētā makšķerēšana Kaņiera ezerā

Kaņiera ezers atrodas Tukuma novada Lapmežciema pagasta teritorijā un ir publiskais ezers, kurā zvejas tiesības pieder valstij. Ezerā tiek īstenota licencētā makšķerēšana. Tas nozīmē, ka papildus makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kartei Tev nepieciešama licence

Licencētā makšķerēšana Ezeres dzirnavu dīķī un Sustes dīķī

Ezeres dzirnavu dīķis un Sustes dīķis ir privāti ūdeņi, kuros zvejas tiesības pieder piekrastes zemju īpašniekiem. Šeit tiek īstenota licencētā makšķerēšana. Tas nozīmē, ka papildus makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kartei Tev nepieciešama licence;

Licencētā makšķerēšana Dziļezerā

Privātu ūdeņu statuss. Ezerā tiek īstenota licencētā makšķerēšana. Tas nozīmē, ka papildus makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kartei Tev nepieciešama licence, tauvas joslas platums gar krastu 4m.

Licencētā makšķerēšana Auziņezerā

Auziņezers ir privāts ezers, kur tiek īstenota licencētā makšķerēšana. Tas nozīmē, ka papildus makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kartei Tev nepieciešama licence.

Sezonas liegums DL "Lielupes palienu pļavas" ‼️🚫

Sezonas liegums DL "Lielupes palienu pļavas" ‼️🚫

Mainās licencētas makšķerēšanas noteikumi

Šodien stājas spēkā grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumos Nr. 799 "Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kārtība". Kas mainījies?

Licencētā makšķerēšana Daugavā lejpus Pļaviņu HES

Daugava ir publiska ūdenstilpe, kurā zvejas tiesības pieder valstij. Daugavā 1000 m lejup pa straumi lejpus Pļaviņu HES spēkstacijas aizsprosta tiek organizēta licencētā makšķerēšana. Tas nozīmē, ka papildus makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kartei Tev nepieciešama licence;

Licencētā makšķerēšana Burtnieku ezerā

Burtnieku ezers ir publiska ūdenstilpe, kur tiek īstenota licencētā makšķerēšana. Lai makšķerētu šai ezerā papildus derīgai makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kartei Tev nepieciešama makšķerēšanas licence.

Licencētā makšķerēšana Brutuļu dzirnavezerā

Brutuļu Dzirvavezers ir privāti ūdeņi, kur tiek īstenota licencētā makšķerēšana. Tas nozīmē, ka papildus makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kartei Tev nepieciešama licence.

Licencētā makšķerēšana Baļotes ezerā

Baļotes ezers ir publisks ezers, kur tiek īstenota licencētā makšķerēšana. Tas nozīmē, ka papildus derīgai makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kartei Tev nepieciešama licence.

Licencētā makšķerēšana Āsteres ezerā

Āsteres ezers ir publiska ūdenstilpe, kur tiek īstenota licencētā makšķerēšana. Lai makšķerētu šai ezerā papildus derīgai makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kartei Tev nepieciešama makšķerēšanas licence.

Licencētā makšķerēšana Augstrozes Lielezerā, Limbažu Dūņezerā, Limbažu Lielezerā

Augstrozes Lielezers, Limbažu Dūņezers, Limbažu Lielezers ir publiskas ūdenstilpes, kur tiek īstenota licencētā makšķerēšana. Lai makšķerētu ezeros papildus derīgai makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kartei Tev nepieciešama makšķerēšanas licence.

Licencētā makšķerēšana Alūksnes ezerā

Alūksnes ezers ir publiska ūdenstilpe, kur tiek īstenota licencētā makšķerēšana. Lai makšķerētu no krasta, Tev nepieciešama gada bezmaksas licence makšķerēšanai no krasta. Ja makšķerēsi no peldošiem ūdens transportlīdzekļiem, papildus derīgai makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kartei Tev nepieciešama makšķerēšanas licence.

P O T C P S S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Jaunākie notikumi

Makšķerēšanas notikumi: 01.06.2024 - 01.06.2024 Makšķerēšanas meistarklases

Citi notikumi: 03.06.2024 - 07.06.2024 Usmas makšķerēšanas piedzīvojums I

Liegumi: 01.01.2024 - 31.12.2024 Lašu un taimiņu ieguves liegums iekšējos ūdeņos