Kas jāzina makšķerniekam

Dabas parka "Svētes paliene" uzturēšanās aizliegums. ‼️🎣🚫

Dabas parka "Svētes paliene" uzturēšanās aizliegums. ‼️🎣🚫

Dabas parka "Svētes paliene" dabas lieguma zonā aizliegts uzturēties no 1.marta līdz 1.jūnijam. Uzturēšanās aizliegums neattiecas uz Lielupi, kā arī gadījumiem, ja tas nepieciešams teritorijas uzraudzībai, apsaimniekošanai vai zinātnisko pētījumu veikšanai, cilvēku glābšanas un meklēšanas darbiem;

Sīkāka informācija: https://likumi.lv/ta/id/171999-dabas-parka-svetes-paliene-individualie-aizsardzibas-un-izmantosanas-noteikumi

1646071597_vE8RkpG0.jpeg

P O T C P S S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Jaunākie notikumi

Liegumi: 01.01.2024 - 31.12.2024 Lašu un taimiņu ieguves liegums iekšējos ūdeņos