Kas jāzina makšķerniekam

Licencētā makšķerēšana Baļotes ezerā

Baļotes ezers ir publiska ūdenstilpe, kur tiek īstenota licencētā makšķerēšana. Licencēto makšķerēšanu Baļotes ezerā organizē Jēkabpils novada Attīstības pārvalde.

Adrese: Rīgas iela 150A, Jēkabpils, LV-5202, 
Tālruņa Nr. saziņai: +371 20288065,
e-pasta adrese: vitolds.drozds@jekabpils.lv

Visām personām makšķerēšanas laikā ir jābūt klāt dokumentam, kas ļauj identificēt personu (vārds, uzvārds, personas kods), bet personām vecumā no 16 gadiem līdz 65 gadiem, izņemot personas ar invaliditāti, arī derīgai makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kartei. Personām ar invaliditāti jāuzrāda invalīda apliecība.

Elektroniski licences vari iegādāties: www.manacope.lv 

Makšķerēšanas noteikumus ezerā nosaka:

 • Jēkabpils novada dome 2022. gada 26. maija saistošie noteikumi Nr. 28 "Jēkabpils novada Baļotes ezera licencētās makšķerēšanas nolikums"  (pieejami tiešsaistē: https://ieej.lv/q6u98 );
 • Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumiem Nr. 800 “Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi” (pieejami tiešsaistē: https://ieej.lv/xW8Uj );
 • Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumi Nr. 799 “Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību
  kārtība” (pieejami tiešsaistē: https://ieej.lv/o6AF6 );

Kas paveikts 2021.gadā?

Pārskats par dabas aizsardzības, kontroles un zivju vai vēžu resursu papildināšanas pasākumiem, kā arī informācija par licencētās makšķerēšanas, vēžošanas vai zemūdens medību organizēšanai nepieciešamās infrastruktūras izveidošanu un uzturēšanu Baļotes ezerā 2021. gadā

1. Dabas aizsardzība

 • sakopti ūdeņu krasti 5000 m², 
 • izvietoti atkritumu konteineri - 1 gab.
 • ierīkotas tualetes - 3 gab.

2. Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas vai zemūdens medību organizētāja atbildīgo personu darbība zivju resursu aizsardzībā un uzraudzībā - 3 atbildīgās personas;

 • licencētās makšķerēšanas, vēžošanas vai zemūdens medību noteikumos un pašvaldības saistošajos noteikumos noteikto prasību kontrole - 1300h;
 • noformētie ziņojumi par konstatētajiem makšķerēšanas, vēžošanas, zemūdens medību vai rūpnieciskās zvejas noteikumu pārkāpumiem - 5 gab.
 • izcelti nelikumīgi zivju ieguves rīki administratīvā pārkāpuma procesa uzsākšanai, ja to īpašnieks ir noskaidrojams - 3 gab.

3. Zivju un vēžu resursu papildināšana un dzīvotņu uzlabošana

 • ūdenstilpē ielaisti zivju vai vēžu kāpuri vai mazuļi: Karpas 1-2kg, 6600 gab. (10 000kg), Zandarti  18 000 gab.

4. Tiešie makšķerēšanas, vēžošanas vai zemūdens medību pakalpojumi

 • ierīkotas vietas makšķerēšanai no krasta - 4 gab.
 • piedāvātas iespējas laivu nomai - 3 laivas;
 • sniegtas konsultācijas makšķerniekiem, vēžotājiem vai zemūdens medniekiem (piemēram, par makšķerēšanas,
  vēžošanas vai zemūdens medību īpatnībām konkrētajos ūdeņos, tuvākajām naktsmītnēm) - 500 gab. 

Informācija par saņemtajiem pārskatiem un ieņēmumiem no licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medībām Zivju fonda dotāciju veidošanai: 

2021.gads :

I pusgads Realizēto licenču kopsumma 12344,00 (EUR) , iemaksa Valsts budžetā 2468,80 (EUR) 

II pusgads Realizēto licenču kopsumma 11706,00 (EUR) , iemaksa Valsts budžetā 2341,20 (EUR) 

2022.gads: 

I pusgads Realizēto licenču kopsumma 10996,00 (EUR) , iemaksa Valsts budžetā 2199,20 (EUR) 

P O T C P S S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Jaunākie notikumi

Liegumi: 01.01.2024 - 31.12.2024 Lašu un taimiņu ieguves liegums iekšējos ūdeņos