Kas jāzina makšķerniekam

Licencētā makšķerēšana Brutuļu dzirnavezerā

Brutuļu Dzirvavezers ir privāti ūdeņi, kur tiek īstenota licencētā makšķerēšana. Tas nozīmē, ka papildus makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kartei Tev nepieciešama licence.

Licencēto makšķerēšanu Brutuļu dzirnavezerā organizē SIA "Mežvalde AD".

Adrese: Daugavas 1a, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729,
Tālruņa Nr. saziņai: +371 29495083,

Visām personām makšķerēšanas laikā ir jābūt klāt dokumentam, kas ļauj identificēt personu (vārds, uzvārds, personas kods), bet personām vecumā no 16 gadiem līdz 65 gadiem, izņemot personas ar invaliditāti, arī derīgai makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kartei. Personām ar invaliditāti jāuzrāda invalīda apliecība.

Makšķerēšanas noteikumus ezerā nosaka:

  • Smiltenes novada domes 2019.gada 24.aprīļa saistošie noteikumi Nr. 8/19 "Par licencēto makšķerēšanu Brutuļu dzirnavezerā"  (pieejami tiešsaistē: https://ieej.lv/eY6ON );
  • Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumiem Nr. 800 “Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi” (pieejami tiešsaistē: https://ieej.lv/xW8Uj );
  • Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumi Nr. 799 “Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību
    kārtība” (pieejami tiešsaistē: https://ieej.lv/o6AF6 );

Informācija par saņemtajiem pārskatiem un ieņēmumiem no licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medībām Zivju fonda dotāciju veidošanai: 

2021.gads :

I pusgads Realizēto licenču kopsumma 4,26 (EUR) , iemaksa Valsts budžetā 0,43 (EUR) 

2022.gads :

I pusgads Realizēto licenču kopsumma 1,76 (EUR) , iemaksa Valsts budžetā 0,18 (EUR) 

P O T C P S S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Jaunākie notikumi

Liegumi: 01.01.2024 - 31.12.2024 Lašu un taimiņu ieguves liegums iekšējos ūdeņos