Kas jāzina makšķerniekam

Licencētā makšķerēšana Dziļezerā

Dziļezers ir privāts ezers, kurā zvejas tiesības pieder privāto ūdeņu īpašniekiem. Ezerā tiek īstenota licencētā makšķerēšana. Tas nozīmē, ka papildus makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kartei Tev nepieciešama licence, tauvas joslas platums gar krastu 4m.

Licencēto makšķerēšanu organizē biedrība "Jumpravmuižas ezeru virknes apsaimniekotāju biedrība"

Adrese: "Jumpravmuiža", Limbažu pagasts, Limbažu novads, LV-4020
Tālruņa Nr. saziņai: +371 26302213,
e-pasta adrese: jumpravmuiza@inbox.lv.
 
Visām personām makšķerēšanas laikā ir jābūt klāt dokumentam, kas ļauj identificēt personu (vārds, uzvārds, personas kods), bet personām vecumā no 16 gadiem līdz 65 gadiem, izņemot personas ar invaliditāti, arī derīgai makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kartei. Personām ar invaliditāti jāuzrāda invalīda apliecība.
 
Makšķerēšanas noteikumus ezerā nosaka:
 • Limbažu novada domes 2022. gada 24. februāra saistošie noteikumi Nr. 8 "Nolikums par licencēto makšķerēšanu Dziļezerā 2022.–2026. gadam" (pieejami tiešsaistē: https://ieej.lv/39rFk );
 • Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumiem Nr. 800 “Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi” (pieejami tiešsaistē: https://ieej.lv/xW8Uj );
 • Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumi Nr. 799 “Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kārtība” (pieejami tiešsaistē: https://ieej.lv/o6AF6 );
 • Ministru kabineta 2011.gada 17.maija noteikumi Nr. 381 “Dabas lieguma "Dziļezers un Riebezers" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” (pieejami tiešsaistē: https://likumi.lv/doc.php?id=230395 );

Kas paveikts 2021.gadā?

Pārskats par dabas aizsardzības, kontroles un zivju vai vēžu resursu papildināšanas pasākumiem, kā arī informācija par licencētās makšķerēšanas, vēžošanas vai zemūdens medību organizēšanai nepieciešamās infrastruktūras izveidošanu un uzturēšanu Dziļezerā 2021. gadā:

1. Dabas aizsardzība

 • sakopti ūdeņu krasti 520 m²;
 • izvietoti atkritumu konteineri - 12 gab.
 • ierīkotas ugunskuru vietas - 11 gab.
 • ierīkotas tualetes - 7 gab.
 • izviedotas autostāvvietas - 35 automašīnu vietas;
 • ierīkotas telšu vietas - 100 gab.
 • ūdeņu aizauguma likvidēšanas 0,5 ha platībā;

2. Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas vai zemūdens medību organizētāja atbildīgo personu darbība zivju resursu aizsardzībā un uzraudzībā - 2 atbildīgās personas;

 • licencētās makšķerēšanas, vēžošanas vai zemūdens medību noteikumos un pašvaldības saistošajos noteikumos noteikto prasību kontrole - 80 reidi;

3. Tiešie makšķerēšanas, vēžošanas vai zemūdens medību pakalpojumi

 • ierīkotas 11 vietas makšķerēšanai no krasta;
 • ierīkotas 4 makšķerēšanas laipas;
 • ierīkotas  piestātnes 17 laivu vietām;
 • piedāvātas iespējas laivu nomai - 17 gab.
 • sniegtas konsultācijas makšķerniekiem, vēžotājiem vai zemūdens medniekiem (piemēram, par makšķerēšanas, vēžošanas vai zemūdens medību īpatnībām konkrētajos ūdeņos, tuvākajām naktsmītnēm) - 15 gab. 

Informācija par saņemtajiem pārskatiem un ieņēmumiem no licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medībām Zivju fonda dotāciju veidošanai: 

2021.gads :

I pusgads Realizēto licenču kopsumma 118,50 (EUR) , iemaksa Valsts budžetā 33,00 (EUR) 

II pusgads Realizēto licenču kopsumma 225,00 (EUR) , iemaksa Valsts budžetā 22,50 (EUR) 

2022.gads :

I pusgads Realizēto licenču kopsumma 150,00 (EUR) , iemaksa Valsts budžetā 15,00 (EUR) 

P O T C P S S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Jaunākie notikumi

Liegumi: 01.01.2024 - 31.12.2024 Lašu un taimiņu ieguves liegums iekšējos ūdeņos