Kas jāzina makšķerniekam

Licencētā makšķerēšana Kaņiera ezerā

Kaņiera ezers atrodas Tukuma novada Lapmežciema pagasta teritorijā un ir publiskais ezers, kurā zvejas tiesības pieder valstij. Ezers atrodas īpaši aizsargājamā "Natura 2000" teritorijā Ķemeru Nacionālajā parkā un pēc zonējuma, ko nosaka Ķemeru nacionālā parka likums, Kaņiera ezers atrodas dabas lieguma zonā.

Par licencētās makšķerēšanas un zemūdens medību organizēšanu Kaņiera ezerā atbild AS "Latvijas valsts meži". 

Adrese: Vaiņodes iela 1, Rīga, LV-100
Tālruņa Nr. saziņai: +371 67610015,
e-pasta adrese: lvm@lvm.lv.

Visām personām makšķerēšanas laikā ir jābūt klāt dokumentam, kas ļauj identificēt personu (vārds, uzvārds, personas kods), bet personām vecumā no 16 gadiem līdz 65 gadiem, izņemot personas ar invaliditāti, arī derīgai makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kartei. Personām ar invaliditāti jāuzrāda invalīda apliecība.

Elektroniski licences vari iegādāties: www.manacope.lv 

Makšķerēšanas noteikumus ezerā nosaka:

 • Tukuma novada domes 2022. gada 27. aprīļa saistošie noteikumi Nr. 28 "Par licencēto makšķerēšanu Kaņiera ezerā"  (pieejami tiešsaistē: https://ieej.lv/HywVT );
 • Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumiem Nr. 800 “Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi” (pieejami tiešsaistē: https://ieej.lv/xW8Uj );
 • Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumi Nr. 799 “Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību
  kārtība” (pieejami tiešsaistē: https://ieej.lv/o6AF6 );
 • LR likums "Ķemeru nacionālā parka likums" (pieejams tiešsaistē: https://likumi.lv/doc.php?id=25409 );
 • Ministru kabineta 2016. gada 6. septembra noteikumi Nr. 601 “Ķemeru nacionālā parka individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” (pieejami tiešsaistē: https://ieej.lv/2uLdj );

Kas paveikts 2021.gadā?

Pārskats par dabas aizsardzības, kontroles un zivju vai vēžu resursu papildināšanas pasākumiem, kā arī informācija par licencētās makšķerēšanas, vēžošanas vai zemūdens medību organizēšanai nepieciešamās infrastruktūras izveidošanu un uzturēšanu Kaņiera ezerā 2021. gadā

1. Dabas aizsardzība

 • sakopti ūdeņu krasti 1000 m², 
 • izvietoti atkritumu konteineri - 1 gab.
 • ierīkotas ugunskuru vietas - 2 nojumes ar soliem galdu, grillu
 • ierīkotas tualetes - 1 gab.

2. Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas vai zemūdens medību organizētāja atbildīgo personu darbība zivju resursu aizsardzībā un uzraudzībā - 1-2 atbildīgās personas;

 • licencētās makšķerēšanas, vēžošanas vai zemūdens medību noteikumos un pašvaldības saistošajos noteikumos noteikto prasību kontrole - LVM darbinieks savas kompetences ietvaros pastāvīgi;

3. Tiešie makšķerēšanas, vēžošanas vai zemūdens medību pakalpojumi

 • piedāvātas iespējas laivu nomai - 41 laivas;
 • sniegtas konsultācijas makšķerniekiem, vēžotājiem vai zemūdens medniekiem (piemēram, par makšķerēšanas,
  vēžošanas vai zemūdens medību īpatnībām konkrētajos ūdeņos, tuvākajām naktsmītnēm) - 2922 gab. 

Informācija par saņemtajiem pārskatiem un ieņēmumiem no licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medībām Zivju fonda dotāciju veidošanai: 

2021.gads :

I pusgads Realizēto licenču kopsumma 2657,52 (EUR)

II pusgads Realizēto licenču kopsumma 2590,12 (EUR)

2022.gads :

I pusgads Realizēto licenču kopsumma 1974,17 (EUR), iemaksa Valsts budžetā 592,50 (EUR)

P O T C P S S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Jaunākie notikumi

Liegumi: 01.01.2024 - 31.12.2024 Lašu un taimiņu ieguves liegums iekšējos ūdeņos