Kas jāzina makšķerniekam

Licencētā makšķerēšana Lādes ezerā

Lādes ezers ir publiska ūdenstilpe. Ezerā tiek īstenota licencētā makšķerēšana. Tas nozīmē, ka papildus makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kartei Tev nepieciešama licence.

Licencēto makšķerēšanu organizē  biedrība "Lādes ezers".

Adrese: Ezeru iela-12, Limbažu pagasts, Limbažu novads, LV-4011 
Tālruņa Nr. saziņai: +371 26541667,
e-pasta adrese: ladezersjm@inbox.lv

Visām personām makšķerēšanas laikā ir jābūt klāt dokumentam, kas ļauj identificēt personu (vārds, uzvārds, personas kods), bet personām vecumā no 16 gadiem līdz 65 gadiem, izņemot personas ar invaliditāti, arī derīgai makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kartei. Personām ar invaliditāti jāuzrāda invalīda apliecība.

Makšķerēšanas noteikumus ezeros nosaka:

  • Limbažu novada domes 2022. gada 26. maija saistošie noteikumi Nr. 26 "Nolikums par licencēto makšķerēšanu Lādes ezerā 2022.–2027. gadam" (pieejami tiešsaistē: https://ieej.lv/qLrpE );
  • Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumiem Nr. 800 “Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi” (pieejami tiešsaistē: https://ieej.lv/xW8Uj );
  • Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumi Nr. 799 “Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību
    kārtība” (pieejami tiešsaistē: https://ieej.lv/o6AF6 );
  • Ministru kabineta 1999 .gada 15. jūnija noteikumi Nr. 212 "Noteikumi par dabas liegumiem" (pieejami tiešsaistē: https://ieej.lv/9ae4f );
  • LR likums "Par Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātu" (pieejams tiešsaistē: https://likumi.lv/doc.php?id=52952 );
  • Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi (pieejami tiešsaistē: https://ieej.lv/jUC26 );

Informācija par saņemtajiem pārskatiem un ieņēmumiem no licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medībām Zivju fonda dotāciju veidošanai: 

2021.gads :

II pusgads Realizēto licenču kopsumma 1017,55 (EUR) , iemaksa Valsts budžetā 203,51 (EUR) 

2022.gads :

I pusgads Realizēto licenču kopsumma 1380,00 (EUR) , iemaksa Valsts budžetā 276,00 (EUR) 

P O T C P S S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Jaunākie notikumi

Makšķerēšanas notikumi: 01.06.2024 - 01.06.2024 Makšķerēšanas meistarklases

Citi notikumi: 03.06.2024 - 07.06.2024 Usmas makšķerēšanas piedzīvojums I

Liegumi: 01.01.2024 - 31.12.2024 Lašu un taimiņu ieguves liegums iekšējos ūdeņos