Kas jāzina makšķerniekam

Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi

spēkā esošā Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumu Nr. 800 "Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi" redakcija pieejama tiešsaistē: https://likumi.lv/ta/id/279205-makskeresanas-vezosanas-un-zemudens-medibu-noteikumi


P O T C P S S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Jaunākie notikumi

Liegumi: 01.01.2023 - 31.12.2023 Lašu un taimiņu ieguves liegums iekšējos ūdeņos