Kas jāzina makšķerniekam

Licencētā makšķerēšana Augstrozes Lielezerā, Limbažu Dūņezerā, Limbažu Lielezerā

Augstrozes Lielezers, Limbažu Dūņezers, Limbažu Lielezers ir publiskas ūdenstilpes, kur tiek īstenota licencētā makšķerēšana. Lai makšķerētu ezeros papildus derīgai makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kartei Tev nepieciešama  makšķerēšanas licence. Licencēto makšķerēšanu organizē Limbažu novada pašvaldības aģentūra „ALDA”.

Adrese: Burtnieku iela 2, Limbaži, Limbažu novads, LV-4001
Tālruņa Nr. saziņai: +371 26142812,
e-pasta adrese: alda@limbazunovads.lv

Elektroniski licences vari iegādāties: www.manacope.lv un mobilā lietotnē Mana Cope

Makšķerēšanas noteikumus ezeros nosaka:

 • Limbažu novada domes 2022. gada 27. janvāra saistošie noteikumi Nr. 4 "Nolikums par licencēto makšķerēšanu Augstrozes Lielezerā, Dūņezerā un Limbažu Lielezerā 2022.–2026. gadā" (pieejami tiešsaistē: https://ieej.lv/JQjUg );
 • Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumiem Nr. 800 “Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi” (pieejami tiešsaistē: https://ieej.lv/xW8Uj );
 • Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumi Nr. 799 “Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību
  kārtība” (pieejami tiešsaistē: https://ieej.lv/o6AF6 );
 • Ministru kabineta 1999 .gada 15. jūnija noteikumi Nr. 212 "Noteikumi par dabas liegumiem" (pieejami tiešsaistē: https://ieej.lv/9ae4f );
 • LR likums "Par Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātu" (pieejams tiešsaistē: https://likumi.lv/doc.php?id=52952 );
 • Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi (pieejami tiešsaistē: https://ieej.lv/jUC26 );

Kas paveikts 2021.gadā?

Pārskats par dabas aizsardzības, kontroles un zivju vai vēžu resursu papildināšanas pasākumiem, kā arī informācija par licencētās makšķerēšanas, vēžošanas vai zemūdens medību organizēšanai nepieciešamās infrastruktūras izveidošanu un uzturēšanu 2021. gadā: Augstrozes Lielezerā, Limbažu Lielezerā, Dūņezerā

Augstrozes Lielezerā

1. Dabas aizsardzība

 • sakopti ūdeņu krasti 20 000 m², 
 • ierīkotas tualetes - 1 gab.

2. Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas vai zemūdens medību organizētāja atbildīgo personu darbība zivju resursu aizsardzībā un uzraudzībā - 2 atbildīgās personas;

 • licencētās makšķerēšanas, vēžošanas vai zemūdens medību noteikumos un pašvaldības saistošajos noteikumos noteikto prasību kontrole - 74h;
 • izcelti neatļauti izmantoti nemarķēti vai bez īpašnieka atstāti makšķerēšanas, vēžošanas vai rūpnieciskās zvejas rīki, kuru īpašnieks nav noskaidrojams - Zivju zvejas tīkli 240m;
 • citi ar zivju un vēžu resursu aizsardzību saistīti pasākumi - Ar Latvijas zivju fonda atbalstu iegādāti 2 binokļi. 2 droni,1 termo
  kamera, ehalote.

3. Zivju un vēžu resursu papildināšana un dzīvotņu uzlabošana

 • ierīkotas mākslīgās zivju nārsta vietas - 5 gab.

4. Tiešie makšķerēšanas, vēžošanas vai zemūdens medību pakalpojumi

 • izvietotas vai atjaunotas informatīvās zīmes par licencēto makšķerēšanu, vēžošanu vai zemūdens medībām - 1 gab.
 • piedāvātas iespējas laivu nomai - 3 laivas;
 • sniegtas konsultācijas makšķerniekiem, vēžotājiem vai zemūdens medniekiem (piemēram, par makšķerēšanas,
  vēžošanas vai zemūdens medību īpatnībām konkrētajos ūdeņos, tuvākajām naktsmītnēm) - 35 gab. 
 • sniegti makšķerēšanas, vēžošanas vai zemūdens medību gida pakalpojumi - 1 gab.

Dūņezerā

1. Dabas aizsardzība

 • sakopti ūdeņu krasti 24 000 m², 
 • ierīkotas tualetes - 2 gab.

2. Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas vai zemūdens medību organizētāja atbildīgo personu darbība zivju resursu aizsardzībā un uzraudzībā - 1 atbildīgās personas;

 • licencētās makšķerēšanas, vēžošanas vai zemūdens medību noteikumos un pašvaldības saistošajos noteikumos noteikto prasību kontrole - 240h;
 • izcelti neatļauti izmantoti nemarķēti vai bez īpašnieka atstāti makšķerēšanas, vēžošanas vai rūpnieciskās zvejas rīki, kuru īpašnieks nav noskaidrojams - Zivju zvejas tīkli 355m, 2 gab. ūdas, 1 gab. murds;
 • citi ar zivju un vēžu resursu aizsardzību saistīti pasākumi - Ar Latvijas zivju fonda atbalstu iegādāti 2 binokļi. 2 droni,1 termo
  kamera, ehalote.

3. Tiešie makšķerēšanas, vēžošanas vai zemūdens medību pakalpojumi

 • izvietotas vai atjaunotas informatīvās zīmes par licencēto makšķerēšanu, vēžošanu vai zemūdens medībām - 1 gab.
 • piedāvātas iespējas laivu nomai - 2 laivas;
 • sniegtas konsultācijas makšķerniekiem, vēžotājiem vai zemūdens medniekiem (piemēram, par makšķerēšanas,
  vēžošanas vai zemūdens medību īpatnībām konkrētajos ūdeņos, tuvākajām naktsmītnēm) - 26 gab. 
 • sniegti makšķerēšanas, vēžošanas vai zemūdens medību gida pakalpojumi - 6 gab.

Limbažu Lielezerā

1. Dabas aizsardzība

 • sakopti ūdeņu krasti 50 000 m², 
 • ierīkotas tualetes - 2 gab.

2. Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas vai zemūdens medību organizētāja atbildīgo personu darbība zivju resursu aizsardzībā un uzraudzībā - 1 atbildīgās personas;

 • licencētās makšķerēšanas, vēžošanas vai zemūdens medību noteikumos un pašvaldības saistošajos noteikumos noteikto prasību kontrole - 163h;
 • izcelti neatļauti izmantoti nemarķēti vai bez īpašnieka atstāti makšķerēšanas, vēžošanas vai rūpnieciskās zvejas rīki, kuru īpašnieks nav noskaidrojams - Zivju zvejas tīkli 420m; 4 gab. ūdas, 4 gab. murdi;
 • citi ar zivju un vēžu resursu aizsardzību saistīti pasākumi - Ar Latvijas zivju fonda atbalstu iegādāti 2 binokļi. 2 droni,1 termo
  kamera, ehalote.

3. Zivju un vēžu resursu papildināšana un dzīvotņu uzlabošana

 • ierīkotas mākslīgās zivju nārsta vietas - 20 gab.

4. Tiešie makšķerēšanas, vēžošanas vai zemūdens medību pakalpojumi

 • izvietotas vai atjaunotas informatīvās zīmes par licencēto makšķerēšanu, vēžošanu vai zemūdens medībām - 1 gab.
 • piedāvātas iespējas laivu nomai - 5 laivas;
 • sniegtas konsultācijas makšķerniekiem, vēžotājiem vai zemūdens medniekiem (piemēram, par makšķerēšanas,
  vēžošanas vai zemūdens medību īpatnībām konkrētajos ūdeņos, tuvākajām naktsmītnēm) - 45 gab. 
 • sniegti makšķerēšanas, vēžošanas vai zemūdens medību gida pakalpojumi - 2 gab.

Informācija par saņemtajiem pārskatiem un ieņēmumiem no licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medībām Zivju fonda dotāciju veidošanai: 

2021.gads :

I pusgads Realizēto licenču kopsumma 4 421,47 (EUR) , iemaksa Valsts budžetā 1 326,45 (EUR) 

II pusgads Realizēto licenču kopsumma 1 979,41,00 (EUR) , iemaksa Valsts budžetā 593,83 (EUR) 

2022.gads :

I pusgads Realizēto licenču kopsumma 3 897,00 (EUR) , iemaksa Valsts budžetā 779,40 (EUR) 

P O T C P S S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Jaunākie notikumi

Makšķerēšanas notikumi: 01.06.2024 - 01.06.2024 Makšķerēšanas meistarklases

Citi notikumi: 03.06.2024 - 07.06.2024 Usmas makšķerēšanas piedzīvojums I

Liegumi: 01.01.2024 - 31.12.2024 Lašu un taimiņu ieguves liegums iekšējos ūdeņos