Kas jāzina makšķerniekam

Licencētā makšķerēšana Auziņezerā

Auziņezers ir privāts ezers, kurā zvejas tiesības, saskaņā ar Civillikuma II Pielikumu (1115. pantam), pieder valstij.

Licencēto makšķerēšanu organizē biedrība "Jumpravmuižas ezeru virknes apsaimniekotāju biedrība"

Adrese: "Jumpravmuiža", Limbažu pagasts, Limbažu novads, LV-4020
Tālruņa Nr. saziņai: +371 26302213,
e-pasta adrese: jumpravmuiza@inbox.lv.

Licencētā makšķerēšana paredzēta visā Auziņezera platībā no krasta, no ledus vai no laivas.

Visām personām makšķerēšanas laikā ir jābūt klāt dokumentam, kas ļauj identificēt personu (vārds, uzvārds, personas kods), bet personām vecumā no 16 gadiem līdz 65 gadiem, izņemot personas ar invaliditāti, arī derīgai makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kartei. Personām ar invaliditāti jāuzrāda invalīda apliecība.

Makšķerēšanas noteikumus ezerā nosaka:

 • Limbažu novada domes 2022. gada 24. februāra saistošie noteikumi Nr. 7 "Nolikums par licencēto makšķerēšanu Auziņezerā 2022.–2026. gadam" (pieejami tiešsaistē: https://ieej.lv/fbkqN );
 • Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumiem Nr. 800 “Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi” (pieejami tiešsaistē: https://ieej.lv/xW8Uj );
 • Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumi Nr. 799 “Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kārtība” (pieejami tiešsaistē: https://ieej.lv/o6AF6 );
 • LR likums "Par Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātu" (pieejams tiešsaistē: https://likumi.lv/doc.php?id=52952 );
 • Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi (pieejami tiešsaistē: https://ieej.lv/jUC26 );

Kas paveikts 2021.gadā?

Pārskats par dabas aizsardzības, kontroles un zivju vai vēžu resursu papildināšanas pasākumiem, kā arī informācija par licencētās makšķerēšanas, vēžošanas vai zemūdens medību organizēšanai nepieciešamās infrastruktūras izveidošanu un uzturēšanu Auziņezerā 2021. gadā:

1. Dabas aizsardzība

 • sakopti ūdeņu krasti 600 m²;
 • izvietoti atkritumu konteineri - 17 gab.
 • ierīkotas ugunskuru vietas - 17 gab.
 • ierīkotas tualetes - 9 gab.
 • izviedotas autostāvvietas - 60 automašīnu vietas;
 • ierīkotas telšu vietas - 22 gab.
 • ūdeņu aizauguma likvidēšanas 1.2 ha platībā;
 • gultnes attīrīšanas 0.5 ha platībā;

2. Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas vai zemūdens medību organizētāja atbildīgo personu darbība zivju resursu aizsardzībā un uzraudzībā - 5 atbildīgās personas;

 • licencētās makšķerēšanas, vēžošanas vai zemūdens medību noteikumos un pašvaldības saistošajos noteikumos noteikto prasību kontrole - 12 reidi;

3. Tiešie makšķerēšanas, vēžošanas vai zemūdens medību pakalpojumi

 • ierīkotas 9 makšķerēšanas laipas;
 • ierīkotas 8 laivu piestātnes;
 • piedāvātas iespējas laivu nomai - 13 gab.

Informācija par saņemtajiem pārskatiem un ieņēmumiem no licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medībām Zivju fonda dotāciju veidošanai: 

2021.gads :

I pusgads Realizēto licenču kopsumma 225,00 (EUR) , iemaksa Valsts budžetā 45,00 (EUR) 

II pusgads Realizēto licenču kopsumma 45,00 (EUR) , iemaksa Valsts budžetā 9,00 (EUR) 

2022.gads :

I pusgads Realizēto licenču kopsumma 225,00 (EUR) , iemaksa Valsts budžetā 51,00 (EUR) 

P O T C P S S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Jaunākie notikumi

Makšķerēšanas notikumi: 01.06.2024 - 01.06.2024 Makšķerēšanas meistarklases

Citi notikumi: 03.06.2024 - 07.06.2024 Usmas makšķerēšanas piedzīvojums I

Liegumi: 01.01.2024 - 31.12.2024 Lašu un taimiņu ieguves liegums iekšējos ūdeņos