Kas jāzina makšķerniekam

Licencētā makšķerēšana Burtnieku ezerā

Burtnieku ezers ir publiska ūdenstilpe, kur tiek īstenota licencētā makšķerēšana. Licencēto makšķerēšanu Burtnieku ezerā organizē Valmieras novada pašvaldība.

Adrese: J.Vintēna iela 7, Burtnieki, Burtnieku pagasts, Burtnieku novads, LV-4206, 
Tālruņa Nr. saziņai: +371 22303122,
e-pasta adrese: info@burtniekunovads.lv

Visām personām makšķerēšanas laikā ir jābūt klāt dokumentam, kas ļauj identificēt personu (vārds, uzvārds, personas kods), bet personām vecumā no 16 gadiem līdz 65 gadiem, izņemot personas ar invaliditāti, arī derīgai makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kartei. Personām ar invaliditāti jāuzrāda invalīda apliecība.

Elektroniski licences vari iegādāties: www.manacope.lv un mobilā lietotnē Mana Cope 

Makšķerēšanas noteikumus ezerā nosaka:

 • Burtnieku novada pašvaldības 2017.gada 15.marta saistošie noteikumi Nr. 4/2017 Nolikums par licencēto makšķerēšanu Burtnieku ezerā (Precizēti 19.02.2020.)  (pieejami tiešsaistē: https://ieej.lv/TLkOr);
 • Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumiem Nr. 800 “Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi” (pieejami tiešsaistē: https://ieej.lv/xW8Uj );
 • Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumi Nr. 799 “Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību
  kārtība” (pieejami tiešsaistē: https://ieej.lv/o6AF6 );
 • LR likums "Par Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātu" (pieejams tiešsaistē: https://likumi.lv/doc.php?id=52952 );
 • Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi (pieejami tiešsaistē: https://ieej.lv/jUC26 );

Kas paveikts 2021.gadā?

Pārskats par dabas aizsardzības, kontroles un zivju vai vēžu resursu papildināšanas pasākumiem, kā arī informācija par licencētās makšķerēšanas, vēžošanas vai zemūdens medību organizēšanai nepieciešamās infrastruktūras izveidošanu un uzturēšanu Burtnieku ezerā 2021. gadā

1. Dabas aizsardzība

 • sakopti ūdeņu krasti 12 ha, 
 • izvietoti atkritumu konteineri - 8 gab.
 • organizēta talka Burtnieku ezerā no laivas, veikta divu laivu kanālu tīrīšana, pavasara-vasaras sezonā veikts regulārs ūdens kvalitātes monitorings;

2. Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas vai zemūdens medību organizētāja atbildīgo personu darbība zivju resursu aizsardzībā un uzraudzībā 5 atbildīgās personas, t.sk., 4 pašvaldības policijas inspektori, vides speciālists; 

 • licencētās makšķerēšanas, vēžošanas vai zemūdens medību noteikumos un pašvaldības saistošajos noteikumos noteikto prasību kontrole - 1677h;
 • noformētie ziņojumi par konstatētajiem makšķerēšanas, vēžošanas, zemūdens medību vai rūpnieciskās zvejas noteikumu pārkāpumiem - 6 gab.
 • izcelti neatļauti izmantoti nemarķēti vai bez īpašnieka atstāti makšķerēšanas, vēžošanas vai rūpnieciskās zvejas rīki, kuru īpašnieks nav noskaidrojams - zvejas tīkli 345m;
 • sastādīti zvejas un makšķerēšanas rīku izņemšanas protokoli;
 • papildināts pašvaldības policijas inspektoru aprīkojums ar diviem bezpilota lidaparātiem, IP kameru ar 4G funkciju, tālskati
  ar termokameru, diviem binokļiem, četrām ķermeņa kamerām, uzstādītas 2 videonovērošanas sistēmas;

3. Zivju un vēžu resursu papildināšana un dzīvotņu uzlabošana

 • ūdensaugu pļaušana ar mērķi uzlabot līdaku nārsta vietas, dzīvotņu kvalitāti 15 ha platībā;

4. Tiešie makšķerēšanas, vēžošanas vai zemūdens medību pakalpojumi

 • sniegtas konsultācijas makšķerniekiem, vēžotājiem vai zemūdens medniekiem (piemēram, par makšķerēšanas,
  vēžošanas vai zemūdens medību īpatnībām konkrētajos ūdeņos, tuvākajām naktsmītnēm) - 70 gab. 

Informācija par saņemtajiem pārskatiem un ieņēmumiem no licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medībām Zivju fonda dotāciju veidošanai: 

2021.gads :

I pusgads Realizēto licenču kopsumma 11 166,41 (EUR) , iemaksa Valsts budžetā 2233,80 (EUR) 

II pusgads Realizēto licenču kopsumma 9849,60 (EUR) , iemaksa Valsts budžetā 1969,92 (EUR) 

2022.gads :

I pusgads Realizēto licenču kopsumma 12 188,38 (EUR) , iemaksa Valsts budžetā 2 437,68 (EUR) 

P O T C P S S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Jaunākie notikumi

Liegumi: 01.01.2024 - 31.12.2024 Lašu un taimiņu ieguves liegums iekšējos ūdeņos