Kas jāzina makšķerniekam

Licencētā makšķerēšana Ezeres dzirnavu dīķī un Sustes dīķī

Ezeres dzirnavu dīķis un Sustes dīķis ir privāti ūdeņi, kuros zvejas tiesības pieder piekrastes zemju īpašniekiem. Šeit tiek īstenota licencētā makšķerēšana. Tas nozīmē, ka papildus makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kartei Tev nepieciešama licence;

Licencēto makšķerēšanu Ezeres dzirnavu dīķī un Sustes dīķī organizē biedrība "Ezeres makšķernieku klubs"

Adrese: Centra iela 4, Ezere, Ezeres pag., Saldus nov., LV-3891
Tālruņa Nr. saziņai: + 371 22088757,
e-pasta adrese: ezeresmk@inbox.lv.
 
Visām personām makšķerēšanas laikā ir jābūt klāt dokumentam, kas ļauj identificēt personu (vārds, uzvārds, personas kods), bet personām vecumā no 16 gadiem līdz 65 gadiem, izņemot personas ar invaliditāti, arī derīgai makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kartei. Personām ar invaliditāti jāuzrāda invalīda apliecība.
 
Makšķerēšanas noteikumus ezerā nosaka:
 • Saldus novada domes 2021. gada 30. novembra saistošie noteikumi Nr. 72 "Par licencēto makšķerēšanu Ezeres dzirnavu dīķī un Sustes dīķī" (pieejami tiešsaistē: https://ieej.lv/poEC8 );
 • Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumiem Nr. 800 “Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi” (pieejami tiešsaistē: https://ieej.lv/xW8Uj );
 • Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumi Nr. 799 “Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kārtība” (pieejami tiešsaistē: https://ieej.lv/o6AF6 );

Kas paveikts 2021.gadā?

Pārskats par dabas aizsardzības, kontroles un zivju vai vēžu resursu papildināšanas pasākumiem, kā arī informācija par licencētās makšķerēšanas, vēžošanas vai zemūdens medību organizēšanai nepieciešamās infrastruktūras izveidošanu un uzturēšanu Ezeres dzirnavu dīķī un Sustes dīķī 2021. gadā:

1. Dabas aizsardzība

 • sakopti ūdeņu krasti 350 m²;
 • izvietoti atkritumu konteineri - 9 gab.
 • ierīkotas ugunskuru vietas - 2 gab.
 • ierīkotas tualetes - 2 gab.
 • izviedotas autostāvvietas - 4 automašīnu vietas;
 • ierīkotas telšu vietas - 2 gab.
 • ūdeņu aizauguma likvidēšanas 0,4 ha platībā;

2. Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas vai zemūdens medību organizētāja atbildīgo personu darbība zivju resursu aizsardzībā un uzraudzībā - 8 atbildīgās personas;

 • licencētās makšķerēšanas, vēžošanas vai zemūdens medību noteikumos un pašvaldības saistošajos noteikumos noteikto prasību kontrole - 120 reidi;

3. Zivju un vēžu resursu papildināšana un dzīvotņu uzlabošana

 • rekultivētas nārsta vietas - 7 gab.
 • ierīkotas mākslīgās zivju nārsta vietas - 6 gab.
 • ūdenstilpē ielaisti zivju vai vēžu kāpuri vai mazuļi: Karpas 655 gab.

4. Tiešie makšķerēšanas, vēžošanas vai zemūdens medību pakalpojumi

 • izvietotas vai atjaunotas informatīvās zīmes par licencēto makšķerēšanu, vēžošanu un zemūdens medībām - 4 gab.
 • ierīkotas 22 vietas makšķerēšanai no krasta;
 • ierīkotas 6 makšķerēšanas laipas;
 • ierīkota 1 laivu piestātne;
 • piedāvātas iespējas laivu nomai - 3 laivas;
 • sniegtas konsultācijas makšķerniekiem, vēžotājiem vai zemūdens medniekiem (piemēram, par makšķerēšanas,
  vēžošanas vai zemūdens medību īpatnībām konkrētajos ūdeņos, tuvākajām naktsmītnēm) - 27 gab. 
 • sniegtoi makšķerēšanas, vēžošanas vai zemūdens medību gida pakalpojumi - 18 gab.
 • notikušas 1 makšķerēšanas sacensības;

Informācija par saņemtajiem pārskatiem un ieņēmumiem no licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medībām Zivju fonda dotāciju veidošanai: 

2021.gads :

I pusgads Realizēto licenču kopsumma 108,00 (EUR) , iemaksa Valsts budžetā 10,80 (EUR) 

II pusgads Realizēto licenču kopsumma 102,00 (EUR) , iemaksa Valsts budžetā 20,40 (EUR) 

2022.gads :

I pusgads Realizēto licenču kopsumma 46,00 (EUR) , iemaksa Valsts budžetā 4,60 (EUR) 

P O T C P S S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Jaunākie notikumi

Liegumi: 01.01.2024 - 31.12.2024 Lašu un taimiņu ieguves liegums iekšējos ūdeņos