Kas jāzina makšķerniekam

Licencētā makšķerēšana Kālezerā

Kālezers ir publiskais ezers, kur zvejas tiesības pieder valstij.

Licencēto makšķerēšanu un licencētās zemūdens medības Kālezerā organizē biedrība "Kāla ezera padome".

Adrese: "Pagastmāja", Vestienas pagasts, Madonas novads 
Tālruņa Nr. saziņai: +371 29231860,
e-pasta adrese: bite-v@inbox.lv

Visām personām makšķerēšanas laikā ir jābūt klāt dokumentam, kas ļauj identificēt personu (vārds, uzvārds, personas kods), bet personām vecumā no 16 gadiem līdz 65 gadiem, izņemot personas ar invaliditāti, arī derīgai makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kartei. Personām ar invaliditāti jāuzrāda invalīda apliecība.

Elektroniski licences vari iegādāties: www.manacope.lv un mobilā lietotnē Mana Cope 

Makšķerēšanas noteikumus ezerā nosaka:

  • Madonas novada pašvaldības 2022.gada 15.februāra saistošie noteikumi Nr. 5 "Nolikums par licencēto makšķerēšanu un licencētām zemūdens medībām Kālezerā"  (pieejami tiešsaistē: https://ieej.lv/B2nLw );
  • Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumi Nr. 800 “Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi” (pieejami tiešsaistē: https://ieej.lv/xW8Uj );
  • Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumi Nr. 799 “Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību
    kārtība” (pieejami tiešsaistē: https://ieej.lv/o6AF6 );
  • Ministru kabineta 1999.gada 23.februāra noteikumi Nr. 69 “Noteikumi par aizsargājamo ainavu apvidiem” (pieejami tiešsaistē: https://likumi.lv/doc.php?id=22317 );
  • Ministru kabineta 2010.gada 16.marta noteikumi Nr. 264 “Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” (pieejami tiešsaistē: https://likumi.lv/doc.php?id=207283 ); 

Informācija par saņemtajiem pārskatiem un ieņēmumiem no licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medībām Zivju fonda dotāciju veidošanai: 

2021.gads :

I pusgads Realizēto licenču kopsumma 2239,00 (EUR) , iemaksa Valsts budžetā 695,40 (EUR) 

II pusgads Realizēto licenču kopsumma 1751,00 (EUR) , iemaksa Valsts budžetā 609,80 (EUR) 

2022.gads: 

I pusgads Realizēto licenču kopsumma 818,50 (EUR) , iemaksa Valsts budžetā 567,10 (EUR) 

P O T C P S S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Jaunākie notikumi

Citi notikumi: 03.06.2024 - 07.06.2024 Usmas makšķerēšanas piedzīvojums I

Makšķerēšanas notikumi: 01.06.2024 - 01.06.2024 Makšķerēšanas meistarklases

Liegumi: 01.01.2024 - 31.12.2024 Lašu un taimiņu ieguves liegums iekšējos ūdeņos