Kas jāzina makšķerniekam

Licencētā makšķerēšana Lielā Stropu ezerā

Lielais Stropu ezers atrodas Daugavpils valstspilsētas administratīvajā teritorijā un ir publiska ūdenstilpe, kurā zvejas tiesības pieder valstij. Licencētā makšķerēšana tiek organizēta visā ūdenstilpnes platībā, izņemot makšķerēšanu no krasta un laivu piestātnēm, kura atļauta bez licenču iegādes.

Par licencētās makšķerēšanas un zemūdens medību organizēšanu Kaņiera ezerā atbild AS "Latvijas valsts meži". 

Adrese: Vaiņodes iela 1, Rīga, LV-100
Tālruņa Nr. saziņai: +371 67610015,
e-pasta adrese: lvm@lvm.lv.

Visām personām makšķerēšanas laikā ir jābūt klāt dokumentam, kas ļauj identificēt personu (vārds, uzvārds, personas kods), bet personām vecumā no 16 gadiem līdz 65 gadiem, izņemot personas ar invaliditāti, arī derīgai makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kartei. Personām ar invaliditāti jāuzrāda invalīda apliecība.

Elektroniski licences vari iegādāties: www.manacope.lv  un mobilā lietotnē Mana Cope

Makšķerēšanas noteikumus ezerā nosaka:

  • Daugavpils pilsētas domes 2022. gada 11.augusta saistošie noteikumi Nr.19 “Daugavpils valstspilsētas Lielā Stropu ezera licencētās makšķerēšanas nolikums” (pieejami tiešsaistē: https://ieej.lv/fijrZ );
  • Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumiem Nr. 800 “Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi” (pieejami tiešsaistē: https://ieej.lv/xW8Uj );
  • Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumi Nr. 799 “Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kārtība” (pieejami tiešsaistē: https://ieej.lv/o6AF6 );

Informācija par saņemtajiem pārskatiem un ieņēmumiem no licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medībām Zivju fonda dotāciju veidošanai: 

2021.gads :

I pusgads Realizēto licenču kopsumma 3711,00 (EUR) , iemaksa Valsts budžetā 742,20 (EUR) 

II pusgads Realizēto licenču kopsumma 857,00 (EUR) , iemaksa Valsts budžetā 171,40 (EUR) 

2022.gads :

I pusgads Realizēto licenču kopsumma 2954,00 (EUR) , iemaksa Valsts budžetā 590,80 (EUR) 

P O T C P S S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Jaunākie notikumi

Liegumi: 01.01.2024 - 31.12.2024 Lašu un taimiņu ieguves liegums iekšējos ūdeņos