Kas jāzina makšķerniekam

Licencētā makšķerēšana Alūksnes ezerā

Alūksnes ezers ir publiska ūdenstilpe, kur tiek īstenota licencētā makšķerēšana. 

Licencēto makšķerēšanu Alūksnes ezerā organizē Alūksnes novada pašvaldības aģentūra „ALJA”.

Adrese: Pilssalas ielā 10, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301
Tālruņa Nr. saziņai: +371 26389199, +371 28301207,
e-pasta adrese: alja@aluksne.lv.

Lai makšķerētu no krasta, Tev nepieciešama gada bezmaksas licence makšķerēšanai no krasta. Ja makšķerēsi no peldošiem ūdens transportlīdzekļiem, papildus makšķerēšanas kartei Tev nepieciešama licence. 

Elektroniski licences vari iegādāties: www.manacope.lv un mobilā lietotnē Mana Cope

Makšķerēšanas noteikumus ezerā nosaka:

  • Alūksnes novada domes 2020. gada 27. februāra saistošie noteikumi Nr. 5/2020 "Nolikums par licencēto makšķerēšanu Alūksnes ezerā" (pieejami tiešsaistē: https://ieej.lv/gftp3 );
  • Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumiem Nr. 800 “Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi” (pieejami tiešsaistē: https://ieej.lv/xW8Uj );
  • Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumi Nr. 799 “Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kārtība” (pieejami tiešsaistē: https://ieej.lv/o6AF6 ).

Kas paveikts 2021.gadā?

Pārskats par dabas aizsardzības, kontroles un zivju vai vēžu resursu papildināšanas pasākumiem, kā arī informācija par licencētās makšķerēšanas, vēžošanas vai zemūdens medību organizēšanai nepieciešamās infrastruktūras izveidošanu un uzturēšanu Alūksnes ezerā 2021. gadā:

1. Dabas aizsardzība

  • ūdeņu aizauguma likvidēšana 0.16ha platībā (Niedru un niedru akvatorijā esošo zemāko augu pļaušana zem ūdens līmeņa);
  • gultnes attīrīšana 0.02ha platībā ( Laivu nolaišanas vietas padziļināšana Ozolu ielā)

2. Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas vai zemūdens medību organizētāja atbildīgo personu darbība zivju resursu aizsardzībā un uzraudzībā - 8 atbildīgās personas, t.sk.,  3 (aģentūras “ALJA” inspektori un direktors), 2 (pašvaldības pilnvarotas amatpersonas), 3 (pašvaldības policijas inspektori);

  • licencētās makšķerēšanas, vēžošanas vai zemūdens medību noteikumos un pašvaldības saistošajos noteikumos noteikto prasību kontrole - 130 reidi (aptuveni 780h);
  • noformētie ziņojumi par konstatētajiem makšķerēšanas, vēžošanas, zemūdens medību vai rūpnieciskās zvejas noteikumu pārkāpumiem - 15 ziņojumi (Lēmumi par administratīvā pārkāpuma procesa uzsākšanu);
  • izcelti neatļauti izmantoti nemarķēti vai bez īpašnieka atstāti makšķerēšanas, vēžošanas vai rūpnieciskās zvejas rīki, kuru īpašnieks nav noskaidrojams - Zivju zvejas tīkli - 1gb (60m); Vēžu murdi - 2gab;

3. Zivju un vēžu resursu papildināšana un dzīvotņu uzlabošana

  • Līdakas (vienvasaras ar vidējo svaru 8g ) - 57 300 gab. /Zivju fonds ar pašvaldības līdzfinansējumu
  • Zandarti (vienvasaras ar vidējo svaru 7g) - 29 400 gab. /Zivju fonds ar pašvaldības līdzfinansējumu

Informācija par saņemtajiem pārskatiem un ieņēmumiem no licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medībām Zivju fonda dotāciju veidošanai: 

2021.gads :

I pusgads Realizēto licenču kopsumma 22 371,00 (EUR) , iemaksa Valsts budžetā 4 474,20 (EUR) 

II pusgads Realizēto licenču kopsumma 8 862,00 (EUR) , iemaksa Valsts budžetā 1 772,40 (EUR) 

2022.gads :

I pusgads Realizēto licenču kopsumma 13 096,00 (EUR) , iemaksa Valsts budžetā 2 619,20 (EUR) 

P O T C P S S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Jaunākie notikumi

Makšķerēšanas notikumi: 01.06.2024 - 01.06.2024 Makšķerēšanas meistarklases

Citi notikumi: 03.06.2024 - 07.06.2024 Usmas makšķerēšanas piedzīvojums I

Liegumi: 01.01.2024 - 31.12.2024 Lašu un taimiņu ieguves liegums iekšējos ūdeņos