Kas jāzina makšķerniekam

Licencētā makšķerēšana Daugavā lejpus Pļaviņu HES

Daugava ir publiska ūdenstilpe, kurā zvejas tiesības pieder valstij. Daugavā 1000 m lejup pa straumi lejpus Pļaviņu HES spēkstacijas aizsprosta tiek organizēta licencētā makšķerēšana. Tas nozīmē, ka papildus makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kartei Tev nepieciešama licence;

Licencēto makšķerēšanu organizē biedrība “Vides Aizsardzības Asociācija”

Adrese: Saules iela 18, Ķegums, Ķeguma novads, LV-5020, 
Tālruņa Nr. saziņai: +371 29411377,
e-pasta adrese: atbalsts@inspektori.lv

Visām personām makšķerēšanas laikā ir jābūt klāt dokumentam, kas ļauj identificēt personu (vārds, uzvārds, personas kods), bet personām vecumā no 16 gadiem līdz 65 gadiem, izņemot personas ar invaliditāti, arī derīgai makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kartei. Personām ar invaliditāti jāuzrāda invalīda apliecība.

Elektroniski licences vari iegādāties: www.manacope.lv un mobilā lietotnē Mana Cope.

Makšķerēšanas noteikumus ezerā nosaka:

 • Aizkraukles novada pašvaldības 2020. gada 29. decembra saistošiem noteikumiem Nr. 2020/19 “Nolikums Par licencēto makšķerēšanu Daugavā lejpus Pļaviņu HES” (pieejami tiešsaistē: https://ieej.lv/8LUVJ );
 • Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumiem Nr. 800 “Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi” (pieejami tiešsaistē: https://ieej.lv/xW8Uj );
 • Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumi Nr. 799 “Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību
  kārtība” (pieejami tiešsaistē: https://ieej.lv/o6AF6 );

Kas paveikts 2021.gadā?

Pārskats par dabas aizsardzības, kontroles un zivju vai vēžu resursu papildināšanas pasākumiem, kā arī informācija par licencētās makšķerēšanas, vēžošanas vai zemūdens medību organizēšanai nepieciešamās infrastruktūras izveidošanu un uzturēšanu Daugavas upe, lejpus Pļaviņu HES 2021. gadā:

1. Dabas aizsardzība

 • sakopti ūdeņu krasti 46 000 m², veiktas 65 uzkopšanas talkas; 
 • izvietoti atkritumu konteineri - 1 gab.

2. Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas vai zemūdens medību organizētāja atbildīgo personu darbība zivju resursu aizsardzībā un uzraudzībā - 4 atbildīgās personas; 

 • licencētās makšķerēšanas, vēžošanas vai zemūdens medību noteikumos un pašvaldības saistošajos noteikumos noteikto prasību kontrole - 87 reidi (330 h);
 • noformētie ziņojumi par konstatētajiem makšķerēšanas, vēžošanas, zemūdens medību vai rūpnieciskās zvejas noteikumu pārkāpumiem - 4 gab.
 • citi ar zivju un vēžu resursu aizsardzību saistīti pasākumi - 40m², veikti mākslīgi izveidoto akmens grēdu (zivju aizsprostu)
  nojaukšanas pasākumi;

Informācija par saņemtajiem pārskatiem un ieņēmumiem no licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medībām Zivju fonda dotāciju veidošanai: 

2021.gads :

I pusgads Realizēto licenču kopsumma 650,50 (EUR) , iemaksa Valsts budžetā 130,10 (EUR) 

II pusgads Realizēto licenču kopsumma 1194,00 (EUR) , iemaksa Valsts budžetā 238,80 (EUR) 

2022.gads :

I pusgads Realizēto licenču kopsumma 693,00 (EUR) , iemaksa Valsts budžetā 138,60 (EUR) 

P O T C P S S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Jaunākie notikumi

Citi notikumi: 03.06.2024 - 07.06.2024 Usmas makšķerēšanas piedzīvojums I

Makšķerēšanas notikumi: 01.06.2024 - 01.06.2024 Makšķerēšanas meistarklases

Liegumi: 01.01.2024 - 31.12.2024 Lašu un taimiņu ieguves liegums iekšējos ūdeņos